Primerjava skupin pri podatkih z visokim deležem nakopičenih vrednosti

@inproceedings{Kustec2016PrimerjavaSP,
  title={Primerjava skupin pri podatkih z visokim dele{\vz}em nakopi{\vc}enih vrednosti},
  author={Maru{\vs}a Kustec},
  year={2016}
}
V tej magistrski nalogi preucujemo pristope za analizo posebne vrste podatkov, ki se pogosto pojavijo pri raziskavah v genomiki. Primer taksnih podatkov so obravnavani podatki o virusih, kjer nas zanima primerjava koncentracije posameznega virusa v vzorcu med skupinami otrok, ki so bili predhodno razlicno diagnosticirani. Spremenljivke, ki opisujejo koncentracijo virusov, imajo del vrednosti nakopicen pri eni tocki, kar predstavlja problem pri analizi podatkov. Taksne spremenljivke poimenujemo… CONTINUE READING