Corpus ID: 128659259

Primer catàleg dels fongs liquenícoles de Catalunya i zones pròximes (NE de la Península Ibèrica)

@inproceedings{NavarroRosins1994PrimerCD,
  title={Primer cat{\`a}leg dels fongs liquen{\'i}coles de Catalunya i zones pr{\`o}ximes (NE de la Pen{\'i}nsula Ib{\`e}rica)},
  author={P. Navarro-Rosin{\'e}s and M. I. Bailina and X. L. P{\`a}ges},
  year={1994}
}
En aquest treball, aportem un primer cataleg dels fongs liquenicoles (parasits o parasimbionts) observats a Catalunya i arees properes de Castello i de Catalunya Nord (NE de la Peninsula Iberica). En total, hem catalogat un tota l de 126 fongs liquenicoles: 103 ascomicets, 12 celomicets, 9 hifomicets, i 2 mixomicets. El cataleg es basa principalment en dades originals aportades pels autors, pero conte les citacions publicades. En consequencia, tot s els taxons que no porten cap referencia a… CONTINUE READING
17 Citations