Prilog proučavanju utjecaja prilika u obitelji na razvoj nekih osobina ličnosti

@inproceedings{Hoek1991PrilogPU,
  title={Prilog prou{\vc}avanju utjecaja prilika u obitelji na razvoj nekih osobina li{\vc}nosti},
  author={Ankica V. Ho{\vs}ek and Z Luci{\'c} and Sanja Radakovi{\'c}},
  year={1991}
}