Priest Ivo Peran franciscan and musician

@inproceedings{Riman2004PriestIP,
  title={Priest Ivo Peran franciscan and musician},
  author={Marija Riman},
  year={2004}
}
Knjiga sadrži dva dijela. U tekstualnom se dijelu prikazuje život i djelo fra Ive Perana, franjevca Provincije sv. Jeronima, a donosi se i prikaz Ivana Perana kao glazbenika. Po prvi se puta donosi popis cjelokupnog Peranovog glazbenog opusa, te muzikoloski prikaz objavljenih skladbi u drugom dijelu knjige. U drugom dijelu knjige po prvi put se objavljuju Peranove duhovne skladbe. Posebna vrijednost je u objavljivanju pripjevnih psalama i aleluja koje je Peran skladao za blagdane cijele… CONTINUE READING

Similar Papers