• Corpus ID: 186821909

Preventivna zdravstvena zaštita u obiteljskoj medicini

@inproceedings{Jurea2009PreventivnaZZ,
  title={Preventivna zdravstvena za{\vs}tita u obiteljskoj medicini},
  author={Vesna Jure{\vs}a and Dra{\vz}enka Jurkovi{\'c} and Milica Kati{\'c} and Sanja Predavec and Marija Hrastinski and Marijan Balen and Dragomir Petris and Bruno Mazzi and Hrvoje Tiljak and Rudika Gmajni{\'c} and Ines Dimini{\'c}-Lisica and Rajka {\vS}imunovi{\'c} and Hrvoje Vukovi{\'c} and Gordana Prljevi{\'c} and Ranko Stevanovi{\'c} and Aleksandar Jovanovi{\'c}},
  year={2009}
}
PROAKTIVNI PRISTUP PREVENTIVNOM RADU U OBITELJSKOJ MEDICINI
Uloga lijecnika opce/obiteljske medicine u prevenciji bolesti i promociji zdravlja potvrđena je rezultatima istraživanja te u zdravstvenoj politici. S obzirom na položaj lijecnika opce/obiteljske