Corpus ID: 127846020

Prestandaövervakningssystem med självdiagnostik för framdrivningsmaskin av tvåtaktstyp

@inproceedings{Karlsson2013PrestandavervakningssystemMS,
  title={Prestanda{\"o}vervakningssystem med sj{\"a}lvdiagnostik f{\"o}r framdrivningsmaskin av tv{\aa}taktstyp},
  author={Emil Karlsson and E. Ud{\'e}hn},
  year={2013}
}
Underhallsarbetet ombord pa fartyg utfors vanligtvis baserat pa driftstimmar och efter tillverkarens rekommendationer. I denna rapport undersoks for och nackdelar med att overga till ett mer behovsprovat underhall och mojligheten att skapa ett sjalvdiagnostiserande prestandaovervakningssystem som baserar sin analys pa insamlade matvardens karaktaristik. Syftet med ett sadant system ar att identifiera effektforluster for att kunna atgarda dem i ett tidigt skede och darigenom uppratthalla god… Expand