• History
  • Published 2007

Premsa. Canvis en el mapa dels diaris en llengua catalana.

@inproceedings{Fabr2007PremsaCE,
  title={Premsa. Canvis en el mapa dels diaris en llengua catalana.},
  author={Jaume Cabr{\'e} i Fabr{\'e}},
  year={2007}
}