[Prehypertension and its non-pharmaceutical therapy].

  • Da-Hai Yu, Dongfeng Gu
  • Published 2008 in
    Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua…
Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Yu2008PrehypertensionAI, title={[Prehypertension and its non-pharmaceutical therapy].}, author={Da-Hai Yu and Dongfeng Gu}, journal={Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi}, year={2008}, volume={29 4}, pages={401-4} }