• Physics
  • Published 2018

Predlog nove prometne povezave med Tolminom in naselji v njegovi okolici : magistrsko delo

@inproceedings{Kuer2018PredlogNP,
  title={Predlog nove prometne povezave med Tolminom in naselji v njegovi okolici : magistrsko delo},
  author={Martina Ku{\vs}{\vc}er},
  year={2018}
}
V magistrskem delu smo analizirali obmocje, vzhodno od mesta Tolmin, natancneje med naseljema Poljubinj in Žabce, na katerem smo nacrtovali novo oz. rekonstrukcijo obstojece prometne infrastrukture. S predlogom nove prometne ureditve želimo izboljsati medsebojne povezave med obravnavanimi naselji, povecati dostopnost do obcinskega sredisca ter zagotoviti izvajanje predvidenih novih turisticnih dejavnosti. Za potrebe umescanja prometne infrastrukture smo izdelali analize sirsega in ožjega… CONTINUE READING