Prawa do nieruchomości jako wkład niepieniężny do spółki z udziałem podmiotu zagranicznego

@inproceedings{Popioek1995PrawaDN,
  title={Prawa do nieruchomości jako wkład niepieniężny do sp{\'o}łki z udziałem podmiotu zagranicznego},
  author={Wojciech Popiołek},
  year={1995}
}