• Economics
  • Published 2001

Praktikum z finančního účetnictví

@inproceedings{Sedlek2001PraktikumZF,
  title={Praktikum z finan{\vc}n{\'i}ho {\'u}{\vc}etnictv{\'i}},
  author={Jaroslav Sedl{\'a}{\vc}ek and Eva H{\'y}blov{\'a} and Zuzana Kř{\'i}{\vz}ov{\'a} and Radim Linka and Petr Valouch},
  year={2001}
}