Corpus ID: 148633412

Pracovní prostředí a pracovní spokojenost

@inproceedings{Collerov2010PracovnPA,
  title={Pracovn{\'i} prostřed{\'i} a pracovn{\'i} spokojenost},
  author={Mark{\'e}ta Collerov{\'a}},
  year={2010}
}
  • Markéta Collerová
  • Published 2010
  • Psychology
  • Pracovni prostředi a pracovni spokojenost. Studie zkouma miru vlivu typu pracovniho prostředi na pracovni spokojenost v kontextu vybraných složek osobnosti v nadnarodni telekomunikacni spolecnosti. Prvni cast studie se zabýva analýzou a popisem možných determinant ovlivňujicich pracovni spokojenost a stanoveni miry jejich vlivu. Výzkumna cast se zabýva vzajemným vztahem typu pracovniho prostředi, pracovni spokojenosti a vybraných složek osobnosti formou anonymnich dotazniků u 68 zaměstnanc… CONTINUE READING

    Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv