Corpus ID: 180208703

Pozasejmowa działalność polityczna Jakuba Sobieskiego / Zofia Trawicka ; red. Krystyn Matwijowski.

@inproceedings{Trawicka1980PozasejmowaDP,
  title={Pozasejmowa działalnoś{\'c} polityczna Jakuba Sobieskiego / Zofia Trawicka ; red. Krystyn Matwijowski.},
  author={Zofia Trawicka and K. Matwijowski},
  year={1980}
}