Potencjał kariogenny produktów żywieniowych i nawyki dietetyczne a choroba próchnicowa zębów u dzieci i młodzieży

@article{BoguszewskaGutenbaum2015PotencjaKP,
  title={Potencjał kariogenny produkt{\'o}w żywieniowych i nawyki dietetyczne a choroba pr{\'o}chnicowa zęb{\'o}w u dzieci i młodzieży},
  author={Halszka Boguszewska-Gutenbaum and Jadwiga Janicha and Urszula Kaczmarek and Dorota Olczak-Kowalczyk},
  journal={Pediatria polska},
  year={2015},
  volume={90},
  pages={490-495}
}

Similar Papers

Loading similar papers…