Corpus ID: 78223389

Postavení denosumabu v léčbě kostních metastáz

@article{Finek2013PostavenDV,
 title={Postaven{\'i} denosumabu v l{\'e}{\vc}bě kostn{\'i}ch metast{\'a}z},
 author={J. Finek},
 journal={Onkologie},
 year={2013},
 volume={7},
 pages={22-23}
}
 • J. Finek
 • Published 2013
 • Medicine
 • Onkologie
 • Denosumab je plně humanni monoklonalni protilatka, ktera specificky atakuje ligand RANKL jako zakladni regulator osteoklastů. Zatim bylo denosumabem leceno kolem 19 000 nemocných v různých indikacich, přes 11 000 jich bylo leceno v klinických studiich u onkologicky nemocných, kde byl testovan u nemocných se ztratou kostni hmoty na zakladě protinadorove lecby u nadorů prsu a prostaty, pro prevenci kostnich přihod u generalizovaneho mnohocetneho myelomu a mnohých solidnich nadorů. 

  Topics from this paper