Possibilities and obstacles for Palestinian women entrepreneurs in agricultural micro enterprises Möjligheter och hinder för palestinska kvinnliga mikroföretagsentreprenörer inom jordbrukssektorn