Posouzení BOZP při obsluze poloautomatických svářecích strojů

@inproceedings{Navratil2013PosouzenBP,
 title={Posouzen{\'i} BOZP při obsluze poloautomatick{\'y}ch sv{\'a}řec{\'i}ch strojů},
 author={David L. Navratil},
 year={2013}
}
NAVRÁTIL D. Assessment of Occupational Safety and Health when Operating Semi -Automatic Welding Machines. Ostrava: VŠB – TU FBI, 2013, 58 pages. In the present diploma thesis is elaborated health and safety while operating semi-automatic welding machines. This thesis deals with selected legislative requirements, description of the selected semi-automatic welding machines and the measures taken, including the assessment of the degree of risk and propose further measures to minimize risks by… CONTINUE READING

Similar Papers

Topics from this paper.

References

Publications referenced by this paper.
SHOWING 1-7 OF 7 REFERENCES

Přehled metod svařování

V. MINAŘÍK
 • Vydání. Ostrava: Zeross,
 • 2011
VIEW 3 EXCERPTS
HIGHLY INFLUENTIAL

Analýza stromu poruchových stavů (FTA). Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

EN ČSN
 • 2007
VIEW 1 EXCERPT

Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA). Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

EN ČSN
 • 2007
VIEW 1 EXCERPT

Prevence závažných havárií I

A. BERNATÍK
 • Vydání. Ostrava: SPBI,
 • 2006
VIEW 1 EXCERPT

Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování v ochranném plynu, plazmové svařování a řezání

V. OLŠAROVÁ
 • vydání. Ostrava: Zeross,
 • 2000

Zváranie – Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov. Z1 Praha: Český normalizační institut, 1999. VŠB – TUO, FBI Bc

ČSN
 • 1999
VIEW 1 EXCERPT

Nebezpečí při svařování: podle ČSN

J. KŘÍSTEK
 • ČSN
 • 1993
VIEW 1 EXCERPT