Corpus ID: 132595584

Poslijeoperacijska drenaža nakon aloartroplastike kuka i koljena: Odstranjivanje drenaže nakon 24 ili nakon 48 sati?

@inproceedings{Erceg2010PoslijeoperacijskaDN,
  title={Poslijeoperacijska drena{\vz}a nakon aloartroplastike kuka i koljena: Odstranjivanje drena{\vz}e nakon 24 ili nakon 48 sati?},
  author={Marinko Erceg and Kristijan Be{\vc}i{\'c}},
  year={2010}
}