Posicións metodolóxicas no estudio do dereito romano: o pensamento de M. Kaiser

@inproceedings{Camias1993PosicinsMN,
  title={Posici{\'o}ns metodol{\'o}xicas no estudio do dereito romano: o pensamento de M. Kaiser},
  author={Julio Garc{\'i}a Cami{\~n}as},
  year={1993}
}