Corpus ID: 160825816

Posiadłości zakonu krzyżackiego w północnej Italii w średniowieczu i na początku czasów nowożytnych - stan badań i perspektywy badawcze / Piotr CIerzniakowski.

@article{Cierzniakowski2001PosiadociZK,
  title={Posiadłości zakonu krzyżackiego w p{\'o}łnocnej Italii w średniowieczu i na początku czas{\'o}w nowożytnych - stan badań i perspektywy badawcze / Piotr CIerzniakowski.},
  author={Piotr Cierzniakowski},
  journal={Acta Poloniae Historica},
  year={2001},
  volume={66},
  pages={107-112}
}