Popularyzacja nauki w Krolestwie Polskim w latach 1864-1905

@article{Majorek1991PopularyzacjaNW,
  title={Popularyzacja nauki w Krolestwie Polskim w latach 1864-1905},
  author={Czesław Majorek},
  journal={History of Education Quarterly},
  year={1991},
  volume={31},
  pages={109 - 111}
}
  • Czesław Majorek
  • Published 21 January 1991
  • Sociology
  • History of Education Quarterly