Corpus ID: 194299497

Popüler Kültürün Sanat Ve Tasarım Ürünlerini Kitschleştirmesi

@inproceedings{Kahraman2015PoplerKS,
  title={Pop{\"u}ler K{\"u}lt{\"u}r{\"u}n Sanat Ve Tasarım {\"U}r{\"u}nlerini Kitschleştirmesi},
  author={M. Kahraman},
  year={2015}
}