Pomiar skłonności zawodowych – zastosowanie Obrazkowego Testu Zawodów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 350, s. 166-178

@inproceedings{Jarosiewicz2014PomiarSZ,
  title={Pomiar skłonności zawodowych – zastosowanie Obrazkowego Testu Zawod{\'o}w. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 350, s. 166-178},
  author={Henryk Jarosiewicz},
  year={2014}
}

Similar Papers

Loading similar papers…