Corpus ID: 136719323

Pomiar minimalnej grubości warstwy skrawanej dla procesu frezowania czołowego

@inproceedings{Nowakowski2013PomiarMG,
 title={Pomiar minimalnej grubości warstwy skrawanej dla procesu frezowania czołowego},
 author={Ł. Nowakowski and E. Miko},
 year={2013}
}
 • Ł. Nowakowski, E. Miko
 • Published 2013
 • Materials Science
 • 9 Citations
  Minimal thickness of cut layer in the vicinity of the cutting edge rounding
  • 1
  • PDF