• Geography
  • Published 2014

Polska północno-wschodnia

@inproceedings{Osiecki2014PolskaP,
  title={Polska p{\'o}łnocno-wschodnia},
  author={Stanisław Osiecki and Jan Jaroszynski and J{\'o}zef Kołodziejczyk and Stanisław. Lenartowicz and Związek Polskich Towarzystw Turystycznych},
  year={2014}
}