Corpus ID: 179867161

Polityka kadrowa Jana III Sobieskiego w latach 1668-1696 / Marek Wagner ; red. Krystyn Matwijowski.

@inproceedings{Wagner1980PolitykaKJ,
  title={Polityka kadrowa Jana III Sobieskiego w latach 1668-1696 / Marek Wagner ; red. Krystyn Matwijowski.},
  author={M. Wagner and Krystyn Matwijowski},
  year={1980}
}