Corpus ID: 177853367

Polemika wokół związków wojskowych (koronnego i litewskiego) w okresie bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego / Stanisław Orszulik ; red. Krystyn Matwijowski.

@inproceedings{Orszulik1992PolemikaWZ,
  title={Polemika wok{\'o}ł związk{\'o}w wojskowych (koronnego i litewskiego) w okresie bezkr{\'o}lewia po śmierci Jana III Sobieskiego / Stanisław Orszulik ; red. Krystyn Matwijowski.},
  author={Stanisław Orszulik and K. Matwijowski},
  year={1992}
}