Pola Personaliti, Pola Pemikiran Kritis Serta Pola kepelbagaian Kecerdasan Di Kalangan Pelajar Cemerlang satu Kajian Kes Di Johor

@inproceedings{Kee2008PolaPP,
  title={Pola Personaliti, Pola Pemikiran Kritis Serta Pola kepelbagaian Kecerdasan Di Kalangan Pelajar Cemerlang satu Kajian Kes Di Johor},
  author={Chung Hau Kee and Rio Sumarni Shariffudin},
  year={2008}
}
Kajian ini adalah kajian tinjauan, bertujuan untuk mengenalpasti pola personaliti, pola pemikiran kritis serta pola kepelbagaian kecerdasan di kalangan pelajar yang memperolehi pencapaian akademik cemerlang di suatu institusi pengajian tinggi. Di samping itu kajian ini juga mengkaji hubungan antara personaliti, pemikiran kritis serta kepelbagaian kecerdasan melalui ujian signifikan korelasi di kalangan 180 orang pelajar cemerlang dalam SPM. Soal selidik Pengesan Personaliti Myers Briggs (MBTI… CONTINUE READING