Poiste ja tüdrukute moraalne käitumine internetis ja reaalses elus nende endi hinnangul Tartu linna kahe gümnaasiumi näitel

@inproceedings{Lattik2012PoisteJT,
  title={Poiste ja t{\"u}drukute moraalne k{\"a}itumine internetis ja reaalses elus nende endi hinnangul Tartu linna kahe g{\"u}mnaasiumi n{\"a}itel},
  author={Monika Lattik},
  year={2012}
}