• Philosophy
  • Published 1998

Poetika masky v ruské moderně

@inproceedings{Kicov1998PoetikaMV,
  title={Poetika masky v rusk{\'e} moderně},
  author={Danu{\vs}e K{\vs}icov{\'a}},
  year={1998}
}
Stať na dilech ruských autorů zkouma symbol masky, ktera je v ruskem modernismu těsně spjata s poetikou symbolismu a secese.