Po prostu "SZUKAJ"

@inproceedings{JaroszNojszewska2006PoP,
  title={Po prostu "SZUKAJ"},
  author={Anna Jarosz-Nojszewska},
  year={2006}
}