Pnömokonyoz Olgularinda Radyolojik Bulgular, Solunum Fonksiyon Testleri, EKG ve Arter Kan Gazlari Sonuçlarinin Değerlendirilmesi

@inproceedings{Saygun2001PnmokonyozOR,
  title={Pn{\"o}mokonyoz Olgularinda Radyolojik Bulgular, Solunum Fonksiyon Testleri, EKG ve Arter Kan Gazlari Sonuçlarinin Değerlendirilmesi},
  author={Meral Saygun and Arslan Tunçbilek and G{\"u}lseren Karabiyikoğlu},
  year={2001}
}

Topics from this paper.