Planowanie strategiczne a budowanie konkurencyjności regionów na przykładzie województwa lubuskiego

@inproceedings{Jakubowski2016PlanowanieSA,
  title={Planowanie strategiczne a budowanie konkurencyjności region{\'o}w na przykładzie wojew{\'o}dztwa lubuskiego},
  author={Edward M. Jakubowski},
  year={2016}
}