Planowanie optymalnych trajektorii czujników w nieliniowych zagadnieniach odwrotnych z zastosowaniem kryterium wrażliwości.

@inproceedings{Ucinski2001PlanowanieOT,
  title={Planowanie optymalnych trajektorii czujnik{\'o}w w nieliniowych zagadnieniach odwrotnych z zastosowaniem kryterium wrażliwości.},
  author={Dariuz Ucinski},
  year={2001}
}

Similar Papers