Planistyczne problemy lokalizacji cmentarza

@inproceedings{Rosegnal2015PlanistycznePL,
  title={Planistyczne problemy lokalizacji cmentarza},
  author={Marcin Rosegnal},
  year={2015}
}
Cmentarz jest szczegolnego rodzaju strukturą przestrzenną, wymagającą zapewnienia określonego terenu, celem zapewnienia realizacji funkcji z nim związanych. Jest terenem, z jednej strony podlegającym określonym w prawie wymogom co do jego lokalizacji, a z drugiej strony powodującym ograniczenia co do mozliwości zagospodarowania terenow bezpośrednio do niego przylegających. Dlatego tez ustawodawca przewidzial wymog lokalizacji cmentarza w drodze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego… CONTINUE READING