• Geography
  • Published 2004

Phytophthora infestans : onderzoek naar primaire haarden en eerste aantastingen in 2003 in het kader van het masterplan Phytophthora

@inproceedings{Turkensteen2004PhytophthoraI,
  title={Phytophthora infestans : onderzoek naar primaire haarden en eerste aantastingen in 2003 in het kader van het masterplan Phytophthora},
  author={Lodewijk J. Turkensteen and P. Raatjes and A. J. Evenhuis},
  year={2004}
}
Evenals in voorgaande jaren is in het kader van het MasterPlan Phytophthora onderzoek gedaan naar de herkomst van vroeg optredende haarden van Phytophthora infestans in 2003. Daartoe zijn percelen met aantasting bezocht in het noordoostelijk zetmeelaardappelgebied, in de Flevopolders en Noord Holland, in Zeeland en Limburg en Brabant. De aardappelziekte werd opvallend vroeg in percelen aangetroffen. Reeds op 19 mei gingen de eerste waarschuwingen uit in verband met het optreden van perioden met… CONTINUE READING