Photosynthesis and chlorophyll content in different areas of fodder cabbage leaves

Abstract

Byla stanovena intensita fotosynthesy a obsah chlorofylu v terěících z různych okrsků čepele listu krmné kapusty odr. Coulet de Flandre. Obsah chlorofylu na jednotku plochy byl vyšší v apikální části listů než v části basální, vyšší ve středové než v okrajové části listu. Nebyly nalezeny podstatné rozdily v intensitě fotosynthesy ve vzorcích z různych část… (More)
DOI: 10.1007/BF02932225

Topics

2 Figures and Tables

Cite this paper

@article{estk2008PhotosynthesisAC, title={Photosynthesis and chlorophyll content in different areas of fodder cabbage leaves}, author={Zdeněk {\vS}est{\'a}k and Jir{\'i} Bartos}, journal={Biologia Plantarum}, year={2008}, volume={4}, pages={47-53} }