Philologica, litteraria, humaniora : studia i szkice z dziejów recepcji dziedzictwa antycznego

@inproceedings{Domaski2009PhilologicaLH,
  title={Philologica, litteraria, humaniora : studia i szkice z dziej{\'o}w recepcji dziedzictwa antycznego},
  author={Juliusz Domański},
  year={2009}
}