• Engineering
  • Published 2011

Perspectives and effects of implementation fer value concept in the Croatian public sector

@inproceedings{Lutilsky2011PerspectivesAE,
  title={Perspectives and effects of implementation fer value concept in the Croatian public sector},
  author={Ivana Dra{\vz}i{\'c} Lutilsky and Martina Dragija},
  year={2011}
}
Svrha ovog rada je utvrditi potrebne uvjete za primjenu koncepta fer vrijednosti u hrvatskom javnom sektoru, kao i moguce ucinke provedbe na financijsko izvjestavanje subjekata javnog sektora i državnog proracuna posebno u sadasnjim uvjetima financijske krize. Glavna implikacija fer vrijednosti može se vidjeti u vrednovanju javne imovine i obveza, posebice obveza i prodanih državnih obveznica. Primjena koncepta fer vrijednosti u vrednovanju može stvoriti znacajan utjecaj na financijski položaj… CONTINUE READING