Corpus ID: 126989613

Personlighetsutvecklande möten med tro : gymnasieungdomar berättar och reflekterar

@inproceedings{Naeslund2013PersonlighetsutvecklandeMM,
  title={Personlighetsutvecklande m{\"o}ten med tro : gymnasieungdomar ber{\"a}ttar och reflekterar},
  author={Lars Naeslund},
  year={2013}
}
Gunnel Colnerud, professor vid Institutionen for beteendevetenskap och larande, vid Linkopings universitet har under den storsta delen av sitt yrkesverksamma liv varit engagerad i skolfragor av olika slag. Ofta har fokus for hennes intresse och uppdrag legat i att forsta skolans vardagsliv och det komplexa uppdrag som lararyrket innebar. Gunnel fyller 67 ar i januari 2015 och denna vanbok ar en hyllning till henne fran kollegor, bade nationellt och internationellt, samt tidigare doktorander… Expand