• Art
  • Published 2002

Persepsi Guru-guru Kemahiran Hidup Terhadap Masalah Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Daerah Besut, Terengganu

@inproceedings{Awang2002PersepsiGK,
  title={Persepsi Guru-guru Kemahiran Hidup Terhadap Masalah Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Daerah Besut, Terengganu},
  author={Rosman Awang and Esah Sulaiman},
  year={2002}
}
Mata pelajaran Kenahiran Hidup merupakan mata pelajaran baru yang Diperkenalkan dalam Kurikulum Bsersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Mata pelajaran ini berbentuk pra-vakasional yang dijalankan secara teori dan amali. Kajian ini dijalankan keatas 44 orang guru sebagai populasi yang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup pilihan Kmahiran Manipulatif Tambahan. Ia bertujuan untuk mengenalpasti persepsi guru-guru terhadap masalah pembelajaran pelajarnya. Kajian ini dijalankan di sembilan buah… CONTINUE READING