Perancangan Video Clip Lagu“Di Timur Matahari”

@inproceedings{Basworo2015PerancanganVC,
  title={Perancangan Video Clip Lagu“Di Timur Matahari”},
  author={Banu Basworo},
  year={2015}
}