Per què Godot no acabava d'arribar

@inproceedings{Pozo1997PerQG,
  title={Per qu{\`e} Godot no acabava d'arribar},
  author={Joan Manuel del Pozo},
  year={1997}
}