Pengene bak vitenskapelig publisering

@article{Hagve2020PengeneBV,
  title={Pengene bak vitenskapelig publisering},
  author={Martin Hagve},
  journal={Tidsskrift for Den Norske Laegeforening},
  year={2020},
  volume={140}
}
  • Martin Hagve
  • Published 17 August 2020
  • Tidsskrift for Den Norske Laegeforening