• History
  • Published 1997

Pendidikan agama Islam jilid 2A : untuk SMU kelas 2 tengah tahun pertama / Syamsuri, Mohamad Yunus

@inproceedings{Yunus1997PendidikanAI,
  title={Pendidikan agama Islam jilid 2A : untuk SMU kelas 2 tengah tahun pertama / Syamsuri, Mohamad Yunus},
  author={Mohamad Yunus},
  year={1997}
}