Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Pengubah bagi Pelajar Tingkatan Empat

@inproceedings{Ghazali2004PembinaanDP,
  title={Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Pengubah bagi Pelajar Tingkatan Empat},
  author={Mohd Faizal Ghazali and Shahrin Hashim},
  year={2004}
}
Penggunaan kaedah pengajaran menggunakan Modul Pengajaran Kendiri (MPK) merupakan satu inovasi dalam proses pengajaran khususnya matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik di Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji kesesuaian penggunaan modul pengajaran kendiri (MPK) ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran seterusnya dapat membantu guru dalam pengajarannya. Kajian ini telah dijalankan di dalam kampus dan di luar… CONTINUE READING