Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran kendiri Menservis Sistem Enjin (sistem Pelinciran Dan Sistem penyejukan) Dan Menservis Sistem Brek Di Sekolah Menengah teknik Dalam Negeri Johor Bagi Peringkat Tingkatan Empat dan Lima

@inproceedings{Othman2006PembinaanDP,
  title={Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran kendiri Menservis Sistem Enjin (sistem Pelinciran Dan Sistem penyejukan) Dan Menservis Sistem Brek Di Sekolah Menengah teknik Dalam Negeri Johor Bagi Peringkat Tingkatan Empat dan Lima},
  author={Dzulkarnaim Othman and Adnan Ahmad},
  year={2006}
}
Pembaharuan dalam P&P perlu ada supaya ilmu terkini dapat disampaikan kepada pelajar secara tepat dan berkesan. Dengan itu, pembinaan modul adalah salah satu alternatif kepada proses P&P. Oleh yang demikian, penyelidik telah menghasilkan modul berasaskan Modul Pengajaran Kendiri (MPK) berpandukan Model Teras-Cabang (Shaharom, 1994). Tiga buah modul telah dibina dengan mengikut kesesuai Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Menservis Automobil (PPK 2003). Topik-topik modul tersebut ialah MPK 1… CONTINUE READING