• Psychology
  • Published 2002

Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Bekalan Kuasa Pada Peringkat Tingkatan Empat

@inproceedings{Bokhari2002PembinaanDP,
  title={Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Bekalan Kuasa Pada Peringkat Tingkatan Empat},
  author={Salahuddin Haji Bokhari and Shaharom Noordin},
  year={2002}
}
Modul pengajaran Kendiri (MPK) adalah satu bahan untuk membantu guru di dalam pengajran dan pembelajaran (P&P).ianya boleh digunakan oleh pelajar sama adadi dalam bilik darjah atau di rumah. Modul Pengajaran Kendiri (MPK) yang dibina adalah berdasarkan kepada tajuk-tajuk kecil dari sesuatu mata pelajaran. Kajian yang dijalankan adalah untuk menilai status kesesuaian MPK Bekalan Kuaasa bagi mata pelajaran Teknologi Elektronik pada peringkat tinktan empat di Sekolah Menengah Teknik berdasarkan… CONTINUE READING