• Engineering
  • Published 2014

Pembangunan aplikasi Majmu' Syarif berbasis android

@inproceedings{Arsyad2014PembangunanAM,
  title={Pembangunan aplikasi Majmu' Syarif berbasis android},
  author={Mochamad Arsyad},
  year={2014}
}
MajmuA�Â� Syarif merupakan buku yang berisi amalan baik yang terdiri dari surah-surah dalam Al-Quran serta doa dan zikir. MajmuA�Â� Syarif biasa digunakan sebagai penuntun ibadah sehari-hari,di malam JumA�Â�at, tahlil, istighosah dan lain-lain.Buku merupakan media yang umum digunakan dalam membaca MajmuA�Â� Syarif, bentuk buku yang sederhana dan mudah digunakan dimanapun, menjadikan buku sebagai pilihan yang banyak digunakan dalam membaca MajmuA�Â� Syarif.Namun media seperti buku memiliki fisik… CONTINUE READING