Corpus ID: 66969013

Pembangunan Perisian Multimedia Interaktif mengenai Asas Penggunaan Teknologi Web 2.0 menerusi Pendekatan Andragogi

@inproceedings{Moharam2010PembangunanPM,
  title={Pembangunan Perisian Multimedia Interaktif mengenai Asas Penggunaan Teknologi Web 2.0 menerusi Pendekatan Andragogi},
  author={Nur Atiqah Mohamad Moharam and J. Harun},
  year={2010}
}
  • Nur Atiqah Mohamad Moharam, J. Harun
  • Published 2010
  • Engineering
  • Tujuan projek ini adalah untuk membina sebuah perisian yang bertajuk Pembangunan Perisian Multimedia Interaktif mengenai Asas Penggunaan Teknologi Web 2.0 menerusi Pendekatan Andragogi. Perisian ini dibina menggunakan perisian Macromedia Authorware 7.0 dan perisian sokongan lain seperti Macromedia Flash Professional 8, Adobe Photoshop CS, Adobe Captivate dan Camtasia Studio. Selain itu, elemen multimedia seperti teks, grafik, animasi dan audio juga diselitkan supaya boleh mewujudkan suasana… CONTINUE READING